Posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

Na podstawie pkt. 7 rozdziału II regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2013 r. (wtorek) o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicz 1, sala 26.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach o zakup alkomatu.
3. Oferta szkoleniowa "Praca z trudnym klientem - efektywne strategie w sytuacjach zadaniowych" - Jurata 25-29 sierpnia 2013 r.
4. Sprawy różne.« POWRÓT