Zaproszenie na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

Na podstawie pkt. 7 rozdziału II regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach zapraszam na posiedzenie plenarne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, które odbędzie się w dniu 17 października 2013 r. (czwartek) o godz. 14.45 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Kościuszki 71 .

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Zaopiniowanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2014 r.
3. Finansowanie Alkoholowego Telefonu Zaufania w 2014 r.
4. Finansowanie Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w 2014 r.
5. Finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2014 r.
6. Zakup poradnika pt. ,,Jak uchronić dziecko od środka narkotycznego".
7. Sprawy różne.« POWRÓT