Home Kontakt

Skład osobowy Komisji

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach została powołana przez Prezydenta Miasta Suwałk Zarządzeniem Nr 82/2015 z dnia 23 lutego 2015 r.

Zarządzenie weszło w życie z dniem 02.03.2015 r.

Skład "Komisji":

1. Honorata RUDNIK  - przewodnicząca Komisji

członkowie Komisji:

2. Andrzej Paweł CHUCHNOWSKI,

3. Zbigniew Roman DE-MEZER,

4. Bożena Maria KAMIŃSKA,

5. Zdzisław KONCEWICZ,

6. Maria KORZUN,

7. Grzegorz KOSIŃSKI,

8. Wojciech MALESIŃSKI,

9. Aniela MARCINEK,

10. Józef Wiesław MURAWKO,

11. Janusz Witold SKOWROŃSKI,

12. Jadwiga SOBALA,

13. Danuta ŚWIERSKA,

14. Urszula TAUDUL-KOWALEWSKA

15. Bożena TOPCZYŁKO,

16. Andrzej TUROWSKI,

17. Kazimierz WALIJEWSKI,

18. Ewa WASILEWSKA,

19. Maja WAWRZYNIAK,


Szczegółowy tryb pracy, zadania i uprawnienia Komisji określa jej regulamin.