Home Kontakt

Skład osobowy Komisji

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach została powołana przez Prezydenta Miasta Suwałk zarządzeniem Nr 56/11 z dnia 4 lutego 2011 r.

Skład "Komisji":

 1. Marek BUCZYŃSKI - przewodniczący Komisji
 2. Honorata RUDNIK - zastępca przewodniczącego Komisji,
  - członkowie:
 3. Krystyna JAŚKIEWICZ,
 4. Zdzisław KONCEWICZ,
 5. Maria KORZUN,
 6. Grzegorz KOSIŃSKI,
 7. Aniela MARCINEK,
 8. Adam OŁOWNIUK,
 9. Leszek PERKOWSKI,
 10. Jadwiga SOBALA,
 11. Stanisław SIECZKOWSKI,
 12. Bożena TOPCZYŁKO,
 13. Andrzej TUROWSKI,
 14. Kazimierz WALIJEWSKI,
 15. Ewa WASILEWSKA,
 16. Maja WAWRZYNIAK,
 17. Teresa ZADYKOWICZ.

Szczegółowy tryb pracy, zadania i uprawnienia Komisji określa jej regulamin.